Εγγραφές:

Οι  προεγγραφές των μαθητών για κράτηση θέσης και επιλογής ώρας και μέρας για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος γίνονται ολόκληρο τον μήνα Μάιο. Για νέους μαθητές οι εγγραφές ξεκινούν από 1η εβδομάδα Ιουλίου μέχρι και Οκτώβριο. Οι μαθητές έχουν την ευχέρεια να παρακολουθήσουν  δειγματικά μαθήματα και να επιλέξουν καθηγητές, μέρες και ώρες διεξαγωγής των επιλεγμένων μαθημάτων. Απαραίτητη η αίτηση εγγραφής. Ο κάθε μαθητής μαζί με την εγγραφή παίρνει το προσωπικό του Βιβλιαράκι με  ακαδημαϊκό αριθμό ταυτότητας φοίτησης στo  ωδείο Domisol.

Μεταγραφές:

Μαθητές προερχόμενοι από άλλο ωδείο οφείλουν να προσκομίσουν τα διπλώματα Σπουδών τους, καθώς και Βεβαίωση, ως αποδεικτικά φοίτησής τους για τη μετεγγραφή τους. Τα τυπικά αυτά στοιχεία, είναι χρήσιμα  με την πορεία του σπουδαστή στο Ωδείο  όπου φοιτούσε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν είναι δεσμευτικά για το  Ωδείο. Όταν οι γνώσεις του, η τεχνική στο παίξιμο του οργάνου και η ύλη που έχει διδαχτεί παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις, είναι προφανές ότι ο νεοεισερχόμενος δε θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αντίστοιχης τάξης του Ωδείου Domisol. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο υποψήφιος σπουδαστής καλείται να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις.

Κανονισμοί Φοίτησης:

Για την καλύτερη και σωστή λειτουργία του ωδείου παρακαλώ όπως γνωρίζετε τους πιο κάτω κανονισμούς:

 1. Έναρξη μαθήματων: Αρχές Σεπτεμβρίου / Λήξη μαθήματων: ΤΕΛΟΣ Ιουνίου
 2. Oι μαθητές θα πρέπει να είναι επιμελής και να βρίσκονται στη Σχολή τουλάχιστον 20 λεπτά πριν το προγραμματισμένο μάθημα.
 3. Οι γονείς ενημερώνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο των παιδιών από το καθηγητή και την διεύθυνση.
 4. Για τυχόν ακύρωση μαθήματος, ο μαθητής χρειάζεται να ειδοποιεί έγκαιρα τη γραμματεία στο 23002003 (τουλάχιστον 3 ώρες πριν από το μάθημα).
 5. Τα μαθήματα που χάνονται εξαιτίας του μαθητή δεν αναπληρώνονται και δεν αφαιρούνται από τα δίδακτρα. Τα μαθήματα που ακυρώνονται εξαιτίας του καθηγητή αναπληρώνονται. Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη να βρει κατάλληλη μέρα και ώρα αναπλήρωσης εντός δύο εβδομάδων.
 6. Οι αργίες που συμπίπτουν με μέρες μαθημάτων δεν αφαιρούνται από τα δίδακτρα.

Γενικές Υποχρεώσεις Σπουδαστών:

Ο σπουδαστής οφείλει:

 1. Να παρακολουθεί ανελλιπώς και με συνέπεια τα μαθήματα του
 2. Να παρακολουθεί τα υποχρεωτικά μαθήματα και να συμμετέχει στα υποχρεωτικά σύνολα, που ορίζονται ανάλογα με το ειδικό όργανο – μάθημα
 3. Να λαμβάνει μέρος στις ετήσιες προαγωγικές εξετάσεις και παραστάσεις
 4. Η συμμετοχή του σπουδαστή σε διαγωνισμούς, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις μουσικής εκτός Ωδείου γίνεται μετά από έγκριση του Διευθυντή

Οικονομικές Υποχρεώσεις σπουδαστών:

 1. Τα δίδακτρα προπληρώνονται μηνιαίως – πρώτη εβδομάδα ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ.
 2. Πέραν τους δύο μήνες απλήρωτα δίδακτρα θα αποστέλλεται επιστολή. Μη τήρηση των πιο πάνω θα γίνεται τερματισμός των μαθημάτων και διαγραφή του μαθητή από το μητρώο της σχολής
 3. Για να έχει την δυνατότητα ο μαθητής να δώσει τις εξετάσεις Ιουνίου θα πρέπει να έχει εξοφλήσει όλες τις οφειλές διδάκτρων ΑΡΧΕΣ Ιουνίου